Serebral Palsili Ergenlerde Temel Fotoğrafçılık Eğitimi ve Uygulamaları Yoluyla Yaşam Doyum Desteği Projesi Fotoğraf Sergisi

SP_sergi_afis1