Hakkında

Denizli Fotoğraf Derneği (DENFOT), fotoğraf sanatına ilgisi olan, doğaya, çevreye ve insana duyarlı kişilerin bir araya gelmesiyle oluşmuş, sivil bir inisiyatiftir.  Farklı meslek gruplarından katılımcıların, fotoğraf sanatı ekseninde bilgi ve deneyimlerini paylaşabildikleri, yeni katılımlara açık demokratik bir oluşumdur. Öncelikle Denizli’deki fotoğraf sanatçılarının ve fotoğraf gönüllülerinin tanışma ve dayanışmalarını amaçlar.

Dernek, genel anlamda kültürel paylaşımın yanı sıra, özelde teknik, estetik ve anlatım boyutlarıyla nitelikli fotoğraf üretimini destekler. Bunun için uygulamalı çekim gezileri, seminerler, dia pozitif gösterileri (sunumlar), fotoğraf okuma (eleştiri) oturumları, fotoğraf kursları, sempozyum, kongre ve sergiler düzenler. Üyelere ve kursiyerlere karanlık oda, stüdyo, vb. ekipman olanakları sağlar. Yayın organı çıkarır, yarışmalar düzenler. Denizli ili ve çevresi başta olmak üzere, yurtiçi genelinde ve yurtdışında çeşitli kültürel ve sanatsal organizasyonları takip eder, katılır ya da tanıtımına katkı sağlar. Denfot, diğer sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve çeşitli kamu kurumlarıyla işbirliği içinde fotoğraf sanatını destekleyen ve kamu yararı gözeten çalışmalar yapmayı, sosyal ve kültürel projeler üretmeyi amaçlar ve hedefler.