Yönetim

Başkan                               :      Bekir İNCE
Başkan Yardımcısı         :      Arife ALKAN
Sekreter                            :      Mustafa Tamer AYVAZ
Sayman                              :      Kadir ÖZKAYA
Üye                                      :      Halil ÖZKAN
Üye                                      :      Fazilet GÖKTAŞ
Üye                                      :      Fatma GÖNÜLLÜ